وب‌نوشته‌های مهدی شریفی راد

کد اختصاصی کشورها در بارکد اجناس

بدون دیدگاه

بارکد کشورهای مختلف رو در لیست زیر می بینید، روی اجناسی که بارکد استاندارد ISSN دارند می تونید به دو یا سه رقم ابتدایی اونها توجه کرده و با توجه به لیست زیر کشور سازنده جنس رو پیدا کنید.

BAR CODE COUNTRY
۰۰-۰۹ UNITED STATES AND CANADA
۳۰-۳۷ FRANCE
۳۸۰ BULGARIA
۳۸۳ SLOVENIA
۳۸۵ CROATIA
۳۸۷ BOSNIA HERZEGOVINA
۴۰۰ – ۴۴۰ GERMANY
۴۵ – ۴۹ JAPAN
۴۶۰ – ۴۶۹ RUSSIA
۴۷۱ TAIWAN
۴۷۴ ESTLAND
۴۷۵ LATVIA
۴۷۶ AZERBAIDJAM
۴۷۷ LITHUANIA
۴۷۸ UZBEKISTAN
۴۷۹ SRI LANKA
۴۸۰ PHILIPPINES
۴۸۱ BELARUS
۴۸۲ UKRAINE
۴۸۴ MOLDOVA
۴۸۵ ARMENIA
۴۸۶ GEORGIA
۴۸۷ KAZAKHISTAN
۴۸۹ HONG KONG
۵۰ UNITED KINGDOM
۵۲۰ GREECE
۵۲۸ LEBANON
۵۲۹ CYPRUS
۵۳۱ MARCEDONIA
۵۳۵ MALTA
۵۳۹ IRELAND
۵۴ BELGIUM
۵۴۵ LUXEMBURG
۵۶۰ PORTUGAL
۵۶۹ ICELAND
۵۷ DENMARK
۵۹۰ POLAND
۵۹۴ ROMANIA
۵۹۹ HUNGARY
۶۰۰ – ۶۰۱ SOUTH AFRICA AND ZIMBABWE
۶۰۹ MAURITIUS
۶۱۱ MAROC
۶۱۳ ALGERIA
۶۱۶ KENIA
۶۱۹ TUNISIA
۶۲۱ SYRIA
۶۲۲ EGYPT
۶۲۶ IRAN
۶۴ FINLAND
۶۹۰ – ۶۹۲ P. R . CHINA
۷۰ NORWAY
۷۰۸ TRINIDAD & TOBAGO
۷۲۴ AND 890 INDIA
۷۲۹ ISRAEL
۷۳ SWEDEN
۷۴۰ GUATEMALA
۷۴۱ EL SALBADOR
۷۴۲ HONDURAS
۷۴۳ NICARAGUA
۷۴۴ COSTA RICA
۷۴۵ PANAMA
۷۵۰ MEXICO
۷۵۹ VENEZUELA
۷۶ SWITZERLAND
۷۷۰ COLOMBIA
۷۷۳ URUGUAY
۷۷۴ PERU
۷۴۶ DOMINICAN REPUBLIC
۷۷۷ BOLIVIA
۷۷۹ ARGENTINA
۷۸۰ CHILE
۷۸۴ PARAGUAY
۷۸۶ ECUADOR
۷۸۹ BRAZIL
۸۰ – ۸۳ ITALY
۸۴ SPAIN
۸۵۰ CUBA
۸۵۸ SLOVAKIA
۸۵۹ REP. CZECH AND OLD CZECHLOSVAKIA
۸۶۰ YUGOSLAVIA AND BOSNIA SERVJA ( BANJA)
۸۶۷ NORTH KOREA
۸۶۹ TURKEY
۸۷ NIEDERLANDE
۸۷۲ BURKINA FASO
۸۸۰ SOUTH KOREA
۸۸۵ THAILAND
۸۸۸ SINGAPORE
۸۹۳ VIETNAN
۸۹۹ INDONESIA
۹۰ – ۹۱ AUSTRIA
۹۳ AUSTRALIA
۹۴ NEW ZEALAND
۹۵۵ MALAYSIA
۹۵۸ MACAU
۹۶۷ BANGLADESH

داخل پرانتز: بارکد اجناس تولید شده در اسرائیل با عدد ۷۲۹ شروع می شه، با توجه به این نکته می شه از خرید اجناس اسرائیلی خودداری کرد.(این حداقل کاریه که میشه برای کمک به مردم مظلوم فلسطین انجام داد.)

سایت رسمی استاندارد ISSNدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.