وب‌نوشته‌های مهدی شریفی راد

عشق حقیقی!

بدون دیدگاه

عشق حقیقی و حقیقت عشق ! عشق، حقیقتی است که در میان هاله ای از مجاز قرار گرفته، همانند آب در میانه جامی از جنس شیشه وقتی که به جام آب می نگرید چه می بینید؟ آب، و این در حالی است که شما به جام نگریسته اید نه به آب ! مجاز نیز این گونه است، رنگ عشق به چهره دارد اما عشق نیست لازمه رسیدن به عشق حقیقی و درک حقیقت عشق، عبور از مجاز است و اگر به عشقی مجازی دلبسته شدید از درک عشق حقیقی باز خواهید ماند… باید از مجاز گذشت و از آن برای رسیدن به عشق حقیقی سود برد، همانگونه که از جام برای نوشیدن آب … و اگر در مجاز بمانید و آن را عشق بنامید بمانند فردی هستید که جام خالی آب را ببلعد و بگوید که آب نوشیده !! هرگز از یاد نبرید که بدون جام نمی توان آب را نوشید، مگر آنکه از چشمه سیراب گشت !دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.