وب‌نوشته‌های مهدی شریفی راد

بنفسی الحسین (ع)

بدون دیدگاه

moharram_back_02

 

بنفسی الحسین(ع) المتوفی المذبوح المقتول المخمور المکروب المظلومدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.